Annons:
Etikettspårvägstrafik
Läst 687 ggr
ElLobo
2013-05-12, 16:00

Västlänken

Avslöja hela notan för Västlänken

När tänker de rödgröna och alliansen förklara att det krävs 69 miljarder för att kunna utnyttja Västlänken fullt ut? skriver Theo Papaioannou och Tom Heyman (VV).

Länk: Avslöja hela notan för Västlänken

Ersätt Västlänken med moderniserad spårväg

Granskningen av hur medborgarnas pengar används i det Västsvenska paketet måste fortsätta, trots politikernas motvilja. Västlänken är kärnfrågan i det västsvenska paketet. Genom sin utformning och kostnad kommer Västlänken att försämra Göteborgs och Västsveriges kollektivtrafik. I stället borde spårvägssystemet moderniseras, skriver Joakim Rosdahl, tidigare suppleant i spårvägsstyrelsen och trafiknämnden.

Länk: Ersätt Västlänken med moderniserad spårväg

Annons:
ElLobo
2013-05-12, 16:00
#1

Stora luckor i planeringen av Västlänken

Västlänken kommer att kosta väsentligt mycket mer än vad som nu sägs. För att den ska få någon relevans alls måste man bygga en ny järnväg från Göteborg till Borås men också till Jönköping och vidare med anslutning till Södra stambanan i Östergötland, skriver Dan Settergren, landskapsarkitekt och miljöspecialist med uppdrag inom projekt Västlänken.

Länk: Stora luckor i planeringen av Västlänken

Så blir Västlänken effektivare

En ny genomgående station under Prospect Hill, mellan Örgrytemotet och Ullevimotet, skulle med Förstärkningsalternativet bli bättre och effektivare än den Västlänk som nu projekteras, skriver Dan Settergren, landskapsarkitekt och miljöspecialist med uppdrag inom projekt Västlänken.

LänkSå blir Västlänken effektivare

Upp till toppen
Annons: