Annons:
Etiketterlokaltrafikstadsbuss
Läst 4616 ggr
Leffe
2010-03-26, 03:03

Lidingöbanan

Södra Lidingöbanan är en spårväg, till största delen enkelspårig, som trafikeras av spårvagnar mellan Stockholm och Lidingö kommun.

Södra Lidingöbanan trafikerar sträckan Ropsten-Gåshaga brygga. (Norra Lidingöbanan lades ned 1971.) Persontrafiken sköts sedan 1946 med s k Ängbyvagnar, d v s vagnar av samma typ som på AB Stockholms Spårvägars förortsbanor. Dessa moderniserades kring 1990 och är idag Sveriges äldsta spårvagnar i reguljär trafik.

Bild: Lidingöbanan vid Kottla

Banan har upprustats grundligt under 1990-talet, dock till samma standard som tidigare. Under senare år har vissa anpassningar av banan gjorts för att möjliggöra trafik med moderna fordon. I september 2007 provade SL/Veolia Transport/Alstom en Alstom Citadis vagn som sen skall gå i Madrid. (Det är Veolia som driver linjen åt SL). Redan under de första testkörningarna visade sig vagnen gå mycket bra, vilket visar att banupprustningen gjort nytta.

Bild: En Alstom Citadis testas på Lidingöbanan under september 2007

Trots att banan till största del är enkelspårig är turtätheten relativt hög, var 10:e minut i vardera riktning vid högtrafik. Detta betyder att ett tåg möter ett annat tåg var 5:e körminut om de har samma hastighet, vilket innebär 3-4 möten per tur genom att en tur tar 20 min. Dubbelspår finns mellan stationerna Baggeby-AGA. På övriga stationer finns mötesspår, förutom vid Kottla, Talludden, Gåshaga.

I slutet av oktober 2009 presenterade SL och Lidingö stad en slutlig överenskommelse om en modernisering av Lidingöbanan, inbegripet nya spårvagnar, nytt signalsystem, nya spårvagnshallar vid Dalénum och upprustning av gamla Lidingöbron för att klara den ökade spårvagnstrafiken.

Foto 1: GurraJG
Foto 2: Bobjork
Källa: Svenska Wikipedia 2010-03-26

Annons:
[SvenA]
2010-03-26, 07:05
#1

Tidigare så gick lidigöbanan från stuegatan vid Humlegården

Lidingöbanan hade bruna vagnar

Butros
2011-12-06, 10:12
#2

Södra Lidingöbanan lär numera vara spårväg, men den var länge en järnväg med det formella namnet Stockholm - Södra Lidingöns jvg (SSLidJ). När bron skulle byggas ville Lidingöbanorna, som drevs av olika bolag, bygga var sin bro. Följden blev att Stockholm och Lidingö byggde en bro till en punkt på Lidingö mittemellan respektive bolags önskemål. Denna bro utgjorde en egen järnvägsförvaltning, Värtan - Lidingöns jvg, som naturligtvis inte bedrev någon annan verksamhet än att upplåta spår för trafiken till och från Lidingö.

När de nya vagnarna började levereras 1945 utbröt en hetsig diskussion om färgsättningen. Många protesterade mot "snusbruna" vagnar, som av bolagen betecknades "mörkt venetianskt röda med silvertak". De kom dock att ha denna färg tills de fick SL:s färgsättning.

Butros
2011-12-06, 10:17
#3

Att Lidingöbanorna hade linjenummer (norra 20, södra 21) var en följd av att tågen fortsatta som spårvagnar till Humlegårdsgatan. Under en tid skulle förortstrafiken ha tresiffriga nummer, och Nockebybanan blev då linje 120 medan Lidingöbanan blev linje 221, för att de skulle vara i samma nummerserie som respektive busstrafik. De båda banorna har dock återfått linjenumren 12 respektive 21.

Farwuq
2011-12-07, 03:16
#4

Finns det någon möjlighet att åter öppna Norra Lidingöbanan?

Finns det underlag och utrymme för en sådan linje?

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Butros
2011-12-07, 09:49
#5

Nej, det torde knappast vara realistiskt. Bergsskärningen mellan Norra Kungsvägen och Vasavägen har blivit bilväg och resandeunderlaget är inte så stort.

Jag har dock ibland lekt med tanken att man 1967 skulle ha dragit ut tunnelbanan till Lidingö med en första station vid Torsvik. Då hade man kunnat knyta ihop Lidingöbanorna och skapat en hästsko med omstigning till tunnelbanan på Lidingö.

Då bedrevs emellertid också fortfarande godstrafik på Södra Lidingöbanan, så vid den tiden funderade ingen över att man inte skulle ha en järnvägsbro mellan Lidingö och Stockholm. Med facit i hand hade det varit en god investering att slippa underhålla bron för tågtrafik och att slippa all busskörning mellan Torsvik och Ropsten.

Butros
2011-12-08, 00:13
#6

Lidingöbanan kommer att knytas ihop med spårvägen i Stocholm, och om några år blir det således återigen möjligt att åka direkt från Lidingö till Stockholms centrum, låt vara en annan sträckning.

"Den 30 augusti 2011 fattade Trafiknämnden beslut om att fortsätta bygga ut Spårväg City från Djurgårdsbron till Ropsten, samt att koppla ihop den med Lidingöbanan. När Spårväg City kopplas ihop med Lidingöbanan blir det möjligt att åka från Gåshaga brygga till centrala Stockholm utan byte."

SL om Lidingöbanan

Annons:
Leffe
2011-12-08, 00:14
Butros
2011-12-08, 00:19
#8

Ja, det är trevligt att den negativa inställningen till spårvagnar och lokalbanor har ändrats.

Leffe
2011-12-08, 00:20
#9

Fast i Solna är detta med spårvagn inte så populärt just nu med all trafikkaos som råder pga bygget av tvärbanan

Butros
2011-12-08, 00:25
#10

Alla byggen förorsakar större eller mindre problem. Jag tror att de flesta blir nöjda, när allt är klart.

Leffe
2011-12-08, 00:27
Upp till toppen
Annons: