Annons:
Etiketterlångfärdstrafiklandsvägsbuss
Läst 11651 ggr
ElLobo
2010-12-24, 19:49

Postens diligenstrafik

Postens diligenstrafik är borta sedan nästan tjugo år, men det är många resenärer som har minnen kvar av de gula bussarna.

Postdiligens på 1930-taletBild: Postdiligens på linjen Sollefteå-Strömsund-Jormlien, 1930-talet. Foto: Postmuseums samlingar.

Postens diligenstrafik var Postverkets egen bussrörelse. Den inrättades 1923 då linjen Lycksele-Tvärålund vid stambanan genom övre Norrland öppnades. Diligenstrafikens linjenät varierade kraftigt i omfattning och utsträckning men hade under alla år sin huvudsakliga utbredning i Norrland.

Diligenstrafikens bussar var målade i den postgula färgen med detaljer i blått. I huvudsak bedrev man lokal och regional persontrafik i kombination med gods- och posttransporter.

I trafiken använde man sig av en lång rad fordon av olika slag, men särskilt välkända blev de kombinerade gods- och personförande bussarna som specialbyggdes för diligenstrafiken av flera svenska och finska karossörer. Det förekom även att lastbilssläp drogs efter bussarna.

Ursprungligen leddes trafiken från Postverkets huvudkontor i Stockholm, men 1965 inrättades ett särskilt ledningskontor i Lycksele som ansvarade för hela bussverksamheten.

Postverkets turistbussBild: Vintersporttur med Postverkets turistbuss utmed Blå vägen, 1972. Foto: Yngve Hellström, Postmuseums samlingar.

Den 1 juli 1991 förvärvade Swebus Postens diligenstrafik genom en bytesaffär mellan Statens Järnvägar och Postverket där bland annat SJ Expressgods överläts på Posten i utbyte mot dess linje- och godstrafik i norr.

Numera ombesörjs den trafik som ursprungligen bedrevs av Posten av flera olika operatörer efter att trafiken upphandlats i åtskilliga omgångar.

Källa: Wikipedia 2010-12-24

Jemtlands Veteranbilklubb har några postbussar bevarade, bland annat en Skvader. Den här är en Scania-Vabis B 65 58 126 -1960. Postens diligenstrafik hade flera linjer med både personbefordran och stora godsmängder, och för dessa ändamål byggdes så kallade Skvadrar, vilket innebar att bussen var en kombination av både buss och lastbil.

Postbuss Skvader

Foto: JVBK.

Det har även getts ut frimärken med motiv från Postens diligenstrafik.

1973 gavs det ut två frimärken, ett 60-öres med en postdiligens verksam i Kalix 1923, och ett 70-öres med en modernare postbuss vid Vietas, Stora Sjöfallet.

postdiligens i Kalixpostbuss i Vietas

För den som vill läsa lite mer finns boken Postens gula bussar - Diligenstrafikens historia 1923-1991, av Kjell F. Olsson.

Utgiven av Trafik-Nostalgiska förlaget, 2009. ISBN 978-91-85305-97-1.

bok Postens gula bussar

Annons:
Gittan
2010-12-26, 13:25
#1

Det är väl tack vare postdiligensen och dess gula horn som posten hållit kvar vid den gula färgen medan alla andra statliga verk fick orange färg?

Var glad och må bättre!
De vilda djurens värld


ElLobo
2010-12-26, 14:01
#2

Jag vet inte hur det kommer sig att posten har just gult och blått som sina färger. Det skulle kunna vara en följd av nationsfärgerna, men det kan också vara för att gult anses som den färg som bäst symboliserar brådskefyllda förflyttningar.

Den orangea färgen som var vanlig hos statliga verk valdes med tanke på trafiksäkerhet. Fordonen skulle synas oberoende av väglag och årstid.

En liten kuriositet är att det svenska och tyska postverken båda har gul färg och ett posthorn som sina symboler, men att svenska posten har domstolsutslag på att de har ensamrätt till posthornet som symbol i Sverige eftersom de har registrerat den symbolen. Den gula färgen fick de däremot inte ensamrätt på, utan det får den tyska postkonsernen fortsätta använda. Det syns bl a på de Danzag-bilar som syns ute på vägarna.

Upp till toppen
Annons: