Annons:
Etikettspårvägstrafik
Läst 555 ggr
KPD
2019-05-02, 07:00

Spårväg i Esbo, Finland


Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

Annons:
KPD
2019-05-02, 07:03
#1

En artikel i Hufvudstadsbladet 12.3.2018 var inte lika positiv. https://www.hbl.fi/artikel/jokern-redan-nara-att-spara-ur-2/


Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

KPD
2019-05-16, 00:06
#2

Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

Farwuq
2019-06-12, 11:37
#3

Brukar inte finnarna ha en meters spårvidd på sina spårvagnar?
De kan lättare smyga runt gathörnen då.

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

KPD
2019-06-22, 12:27
#4

#3 Helsingfors har meterspår, och det hade man också i Viborg och Åbo. Den nya spårvägen i Tammerfors får dock 1435 mm. I Åbo lutar det också åt 1435 mm, även om man också har diskuterat 1524 mm, för att även kunna utnyttja järnvägsspår.


Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

KPD
2019-07-29, 10:34
#5

Arbetet med Spårjokern kan påbörjas nu. Nylands NTM-central gav tillstånd förra veckan, och nu har Helsingfors förvaltningsdomstol avslagit invånarnas ansökan om verkställighetsförbud. https://www.hbl.fi/artikel/gront-ljus-for-sparjokern-trots-flygekorrar/


Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

KPD
2020-07-09, 18:17
#6

Så är det återigen dags att meddela, att arbetet kan börja.

NTM-centralen i Nyland har nu godkänt Helsingfors stads ansökan om undantagslov för att få avvika från skyddande av flygekorren i Batteriparken i Smedjebacka.

Det tidigare beslutet stoppades, då Helsingfors naturskyddsförening och Pajamäki-föreningen ansökte om åtgärdsförbud i området. Ärendet gick ända till Högsta förvaltningsdomstolen, som utfärdade ett tillfälligt verkställighetsförbud.

Planen är, att trädfällningen ska påbörjas i augusti, men än är det inte säkert, att det blir så. NTM-centralens nya beslut har ännu inte vunnit laga kraft utan kan överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol under 30 dagars tid.

Sammanlagt är det 1,1 hektar skog som ska avverkas. Endast 0,18 hektar berör flygekorrarna.

Källa: Hufvudstadsbladet

https://www.hbl.fi/artikel/sparjokerbygget-far-falla-trad-i-flygekorrskog/


Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

Annons:
Upp till toppen
Annons: