2020-05-19 17:15 #0 av: Jimmy.L

Kollektivtrafiken i Örnsköldsvik måste minska sina kostnader med 15 miljoner i år. Förslaget som samhällsbyggnadsnämnden ska ta ställning till är drastiskt; lägg ner all helgtrafik och minska turtätheten i veckorna.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/all-busstrafik-pa-helgen-kan-laggas-ner