2018-09-11 08:17 #0 av: KPD

”Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på uppdrag av Transportstyrelsen, tagit fram en ny rapport som ska ge vägledning till politiker och tjänstemän vid anläggandet av nya spårvägar.”

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7040665